Actionpainting

Een life schildering bij een voordracht van Rosalind Veltman over de Faust van Goethe in de Jacobikerk in Utrecht.