Getrapt verzet

Ontwerpwedstrijd  voor het woonhuis van de toekomst. 

De crisis in de woonarchitectuur hangt samen met zoveel, buiten haar invloedsfeer liggende zaken , dat ze alleen met prijsvragen tegemoet kan worden getreden.

Het woonhuis als een hellende gang zonder articulatie van woonfuncties. Naar buiten blinde muren; het licht treedt in vanuit de kern. Het is tijd voor contemplatie.