Groene infopaneel

1984. Onderscheiding van ontwerpwedstrijd “Het Groene Infopaneel” van Staatsbosbeheer

Eervolle vermelding (juryrapport)

Met algemene stemmen kende de jury de eervolle vermelding toe aan de inzending onder het motto “et in arcadia ego”. Het spreekt de jury in hoge mate aan dat bij dit ontwerp is getracht elementen uit de natuur (zoals zon, licht, spiegeling, wind en beweging) op een ongewone, doch harmonische manier bij de informatievoorziening te betrekken. De jury gaat voorbij aan een beperkt aantal bezwaren van praktische aard, doch heeft daarentegen grote moeite met de opzettelijke onderwaardering van de boodschap-overdracht. In de nauwelijks toegankelijke, filosofisch getinte toelichting op het ontwerp stelt de inzender zelfs met zoveel woorden een informatie-drempel te willen opwerpen. Een dergelijk ontmoedigingsbeleid is in flagrante strijd met de fundamentele bedoelingen van informatiepanelen en met de aard van de prijsvraag. Desalniettemin heeft de jury, na ampele discussie, de inzending niet willen afwijzen omdat de poging tot integratie in beginsel een welkome extra dimensie toevoegt en omdat de gedachte er achter hoogst origineel en veelbelovend is (zij het in een welwillender “bedding”).

Het informatiepunt in een bosrijk gebiedĀ  als baken en richtingaanwijzer om wandelaars helpen te verdwalen.