Tobias

“Het schilderij Tobias is de verbeelding van een scene uit het apocriefe verhaal Tobiet. We zijn tot het maken van dit schilderij gekomen op verzoek van de pastor van de katholieke Andreaskerk in Slavonin, Olomouc, Moravia (CZ). We hebben eerder voor hem een kruisweg voor de buitenhof van de Andreaskerk geschilderd. Het doek is bedoeld op het plafond van een van de bijgebouwen van de kerk te worden geplakt. Zover is het nog niet en zal het wel nooit komen ook. De pastoor is uiteindelijk niet in staat gebleken aan een aantal belemmeringen uit de weg te ruimen. alvorens wij tot de overdracht van het werk kunnen overgaan.
Dit neemt niet weg dat wij heel prettige herinneringen hebben aan het samenwerken met hem en vooral zijn parochianen bij het ontstaan van de kruiswegstaties.