Tronieboek

De nieuwste fase van de nieuwe media begint hier. Door organische kleurstoffen op een daarvoor speciaal geprepareerde ondergrond bestaande uit natuurvezels en organische verharders te schilderen, is het mogelijk geworden om een echte ontmoeting tussen mensen tot stand te brengen en te laten resulteren in een afbeelding van deelnemers aan de ontmoeting.
Afgezien van de ontmoeting levert dit procedé grote voordelen op.
– kennismaking door middel van een gesprek
– pixels, gelijk aan aantal van de werkelijkheid
– unieke afbeelding
– energievrije opslag